New York - Part III

<< o úroveň výš

Brooklyn Aquarium, krásná pláž na Brooklynu, Brooklyn Bridge -  super procházka, Rockefeller Center, Radio Music Hall a úžasné Times Square


<< o úroveň výš